home

IK CLAIM MIJN SOEVEREINITEIT.BE

 

Welkom op deze website over het claimen van jouw persoonlijke soevereiniteit

 

De claim van jouw eigen persoonlijke soevereiniteit in het publiek domein doe je als volgt.

 

Ik, ondergetekende,

Jan, Jozefa, Jules, Georgette v/d familie Scharpé,

meld hierbij

mijn persoonlijke soevereiniteit te claimen

en persoonlijk zelf in staat te zijn mijn eigen

persoonlijk leven te kunnen leiden op basis

van mijn meest fundamentele persoonlijke rechten

en vrijheden onvoorwaardelijk gewaarborgd door

de Belgische Staat conform internationale

verdragen en de Belgische nationale wetten

Info: info@ikclaimmijnsoevereiniteit.be

 

Op deze website reiken wij je enkel informatie aan hoe jij als een mens van vlees en bloed jouw persoonlijke soevereiniteit kan claimen.